AED defibrilátory

Defibrilátory

Defibrilátor je lékařský přístroj používaný k defibrilaci při kardiopulmonální resuscitaci, schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Šance na přežití pacienta klesá každou minutu až o 10 %, proto je časná defibrilace zařazena jako třetí článek řetězce přežití. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout.

Existují přístroje implantované přímo do těla pacienta (implantabilní kardioverter-defibrilátor) nebo automatizované externí defibrilátory (AED) umístěné např. na letištích či velkých obchodních domech.

AED defibrilátor

Jedná se o přístroj zaznamenávající a analyzující srdeční rytmus. Dává pokyn zachránci, zda má podat elektrický výboj a obnovit tak správnou činnost srdce. Pomocí AED mohou poskytnout v případě nouze defibrilaci i laici, kteří prošli potřebným zdravotním kurzem pro rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci s AED.