Alergo-Pneumologie - MGC Diagnostics Corporation - Medisoft

Alergologie je medicínský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou alergií. Alergie je klinickým projevem specifické imunologické přecitlivělosti. Lékař, který poskytuje tyto služby, musí získat specializovanou způsobilost (atestaci) z Alergologie a klinické imunologie. 

Pneumologie (z řeckého pneumon – plíce a logos – nauka) je lékařský obor zabývající se prevencí, diagnózou, výzkumem a léčbou plicních onemocnění, jako jsou nemoce dolních cest dýchacích, pohrudnice a mezihrudí. Jde o podobor vnitřního lékařství a člení se dále na řadu samostatných specializovaných podoborů.