Laboratorní diagnostika - Filtrovat dle parametrů - Alegria - Orgentec

Diagnostika se zabývá metodami a prostředky diagnózy. Diagnóza pochází z Řeckého slova roz-poznání a zabývá se soustavným určováním a klasifikací nějakého obvykle nežádoucího stavu, především nemoci, případně i poruchy nebo poškození. Vychází obvykle z nějakých pozorovatelných příznaků a snaží se najít jejich příčinu. Laboratorní diagnostika se zabývá určením nemoci a probíhá v prostředí laboratoří. 

V dnešní době existuje mnoho metod. Například IVD („in vitro diagnostika“) metoda doslova znamená diagnostika ve skle a je prováděna mimo živý organismus a zkoumá odebrané tělní tekutiny nebo vzorky tkání nejčastěji ve zkumavce. Podstatou je měření množství nějaké substance buď v krvi, moči či jiné tělní tekutině, mikroskopické hodnocení buněk, měření fyzikálních vzorků a podobně. Tyto metody jsou velmi důležité pro určení choroby, a to i v době, kdy pacient ještě nevykazuje žádné příznaky a jiné diagnostické metody onemocnění nezachytí, díky tomu je možné zachytit onemocnění ještě v době, kdy je snadněji léčitelné a v mnohých případech je poškození organismu i vratné.

Patří sem i tak zvané screeningové metody, které jsou používané preventivně ve velkých skupinách populace, kde se očekává možný výskyt nějakého onemocnění nebo rozšíření nákazy a napomáhají tak včasnému preventivnímu zásahu. Laboratorní diagnostika se též používá, kde byl proveden akutně chirurgický zákrok a pacient je tak sledován nejen klinicky, ale i laboratorně. Díky laboratorní diagnostice se dá podle změn některých parametrů v krvi usuzovat úspěšnost léčby či případná nutnost její změny.

Díky těmto technologiím mají tedy lékaři možnost ověřit si nebo doplnit diagnózu objektivním laboratorním nálezem.

Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-GBM - Orgentec GmbH

Anti-GBM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-GBM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti glomerular basement membrane (GBM) ve vzorcích…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Intrinsic Factor - Orgentec GmbH

Anti-Intrinsic Factor - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Intrinsic Factor je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti intrinsic factor ve vzorcích…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Phosphatidic Acid IgM - Orgentec GmbH

Anti-Phosphatidic Acid IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Phosphatidic Acid IgM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti phosphatidic acid ve vzorcích…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Phosphatidic Acid IgG - Orgentec GmbH

Anti-Phosphatidic Acid IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Phosphatidic Acid IgG je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti phosphatidic acid ve vzorcích…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Phosphatidyl Inositol IgM - Orgentec GmbH

Anti-Phosphatidyl Inositol IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Phosphatidyl Inositol IgM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti phosphatidyl inositol ve…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Phosphatidyl Inositol IgG - Orgentec GmbH

Anti-Phosphatidyl Inositol IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Phosphatidyl Inositol IgG je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti phosphatidyl inositol ve…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Phosphatidyl Serine IgM - Orgentec GmbH

Anti-Phosphatidyl Serine IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Phoshatidyl Serine IgM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti phosphatidyl serine ve…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Phosphatidyl Serine IgG - Orgentec GmbH

Anti-Phosphatidyl Serine IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Phoshatidyl Serine IgG je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti phosphatidyl serine ve…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Lactoferrin - Orgentec GmbH

Anti-Lactoferrin - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Lactoferrin je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti lactoferrin ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Lysozyme - Orgentec GmbH

Anti-Lysozyme - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Lysozyme je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti lysozyme ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Cathepsin G - Orgentec GmbH

Anti-Cathepsin G - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cathepsin G je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti cathepsin G ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Elastase - Orgentec GmbH

Anti-Elastase - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Elastase je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti elastase ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-BPI - Orgentec GmbH

Anti-BPI - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-BPI je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti bactericidal permeabilityincreasing protein (BPI)…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Cardiolipin Screen - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin Screen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cardiolipin Screen je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG, IgA, IgM tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Cardiolipin IgM - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cardiolipin IgM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Cardiolipin IgG - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-cardiolipin IgG je na ELISA metodě založený testovací systém pro měření IgG třídy protilátek proti cardiolipinu ve vzorcích lidského…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Cardiolipin IgA - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgA - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cardiolipin IgA je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgA tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-Histone - Orgentec GmbH

Anti-Histone - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Histone je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti histone ve vzorcích lidského séra nebo plasmy…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
ENAscreen - Orgentec GmbH

ENAscreen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
ENAscreen je testovací systém dle ELISA pro kvalitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-dsDNA IgG - Orgentec GmbH

Anti-dsDNA IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-dsDNA IgG je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti dsDNA ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info Zdravotnický prostředek
Anti-hepatitis E Virus IgM - Orgentec GmbH

Anti-hepatitis E Virus IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Alegria® Anti-Hepatitis E Virus IgM Abs. je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti Hepatitis E Virus…