Diagnostika se zabývá metodami a prostředky diagnózy. Diagnóza pochází z Řeckého slova roz-poznání a zabývá se soustavným určováním a klasifikací nějakého obvykle nežádoucího stavu, především nemoci, případně i poruchy nebo poškození. Vychází obvykle z nějakých pozorovatelných příznaků a snaží se najít jejich příčinu. Laboratorní diagnostika se zabývá určením nemoci a probíhá v prostředí laboratoří. 

V dnešní době existuje mnoho metod. Například IVD („in vitro diagnostika“) metoda doslova znamená diagnostika ve skle a je prováděna mimo živý organismus a zkoumá odebrané tělní tekutiny nebo vzorky tkání nejčastěji ve zkumavce. Podstatou je měření množství nějaké substance buď v krvi, moči či jiné tělní tekutině, mikroskopické hodnocení buněk, měření fyzikálních vzorků a podobně. Tyto metody jsou velmi důležité pro určení choroby, a to i v době, kdy pacient ještě nevykazuje žádné příznaky a jiné diagnostické metody onemocnění nezachytí, díky tomu je možné zachytit onemocnění ještě v době, kdy je snadněji léčitelné a v mnohých případech je poškození organismu i vratné.

Patří sem i tak zvané screeningové metody, které jsou používané preventivně ve velkých skupinách populace, kde se očekává možný výskyt nějakého onemocnění nebo rozšíření nákazy a napomáhají tak včasnému preventivnímu zásahu. Laboratorní diagnostika se též používá, kde byl proveden akutně chirurgický zákrok a pacient je tak sledován nejen klinicky, ale i laboratorně. Díky laboratorní diagnostice se dá podle změn některých parametrů v krvi usuzovat úspěšnost léčby či případná nutnost její změny.

Díky těmto technologiím mají tedy lékaři možnost ověřit si nebo doplnit diagnózu objektivním laboratorním nálezem.

Rychlé info
ANA DETECT, 24 testů - Orgentec GmbH

ANA DETECT, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
ANA Detect je testovací systém dle ELISA pro kvalitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A-52 (Ro-52), SS-A-60 (Ro-60), SS-B (La), RNP…
Rychlé info
Anti-TG, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-TG, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-TG je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti thyroglobulin (TG) ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Anti-TPO, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-TPO, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-TPO je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti thyroid peroxidase (TPO) ve vzorcích lidského…
Rychlé info
Anti-dsDNA IgA, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-dsDNA IgA, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-dsDNA IgA je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgA tříd protilátek proti dsDNA ve vzorcích lidského séra nebo plasmy…
Rychlé info
Anti-dsDNA IgG - Orgentec GmbH

Anti-dsDNA IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-dsDNA IgG je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti dsDNA ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-dsDNA IgM, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-dsDNA IgM, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-dsDNA IgM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti dsDNA ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-dsDNA Screen, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-dsDNA Screen, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-dsDNA Screen je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG, IgM, IgA tříd protilátek proti dsDNA ve vzorcích lidského…
Rychlé info
Anti-ssDNA, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-ssDNA, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-ssDNA je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti ssDNA ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
ENAscreen - Orgentec GmbH

ENAscreen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
ENAscreen je testovací systém dle ELISA pro kvalitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1…
Rychlé info
Anti-Histone - Orgentec GmbH

Anti-Histone - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Histone je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti histone ve vzorcích lidského séra nebo plasmy…
Rychlé info
Anti-SS-A/Ro - Orgentec GmbH

Anti-SS-A/Ro - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-SS-A je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A 60, SS-A 52 ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Anti-SS-B/La - Orgentec GmbH

Anti-SS-B/La - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-SS-B je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-B ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-Sm, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-Sm, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Sm je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Sm ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-RNP, Sm, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-RNP, Sm, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-RNP/Sm je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti .RNP/Sm ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-Scl-70, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-Scl-70, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Scl-70 je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Scl-70 ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-JO-1, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-JO-1, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Jo-1 je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Jo-1 ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-Cardiolipin IgA - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgA - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cardiolipin IgA je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgA tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info
Anti-Cardiolipin IgG - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-cardiolipin IgG je na ELISA metodě založený testovací systém pro měření IgG třídy protilátek proti cardiolipinu ve vzorcích lidského…
Rychlé info
Anti-Cardiolipin IgM - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cardiolipin IgM je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgM tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info
Anti-Cardiolipin Screen - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin Screen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Cardiolipin Screen je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG, IgA, IgM tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích…
Rychlé info
AMA-M2, 24 testů - Orgentec GmbH

AMA-M2, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
AMA-M2 je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti mitochondrial M2 subtype antigen (AMA-M2) ve…
Rychlé info
Anti-Rib-P, 24 testů - Orgentec GmbH

Anti-Rib-P, 24 testů - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-Rib-P je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Rib-P ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
ANTI-PR3, cANCA - Orgentec GmbH

ANTI-PR3, cANCA - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Alegria - Orgentec
Anti-PR3 je testovací systém dle ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti proteinase 3 (PR3) ve vzorcích lidského séra nebo…