Diagnostika se zabývá metodami a prostředky diagnózy. Diagnóza pochází z Řeckého slova roz-poznání a zabývá se soustavným určováním a klasifikací nějakého obvykle nežádoucího stavu, především nemoci, případně i poruchy nebo poškození. Vychází obvykle z nějakých pozorovatelných příznaků a snaží se najít jejich příčinu. Laboratorní diagnostika se zabývá určením nemoci a probíhá v prostředí laboratoří. 

V dnešní době existuje mnoho metod. Například IVD („in vitro diagnostika“) metoda doslova znamená diagnostika ve skle a je prováděna mimo živý organismus a zkoumá odebrané tělní tekutiny nebo vzorky tkání nejčastěji ve zkumavce. Podstatou je měření množství nějaké substance buď v krvi, moči či jiné tělní tekutině, mikroskopické hodnocení buněk, měření fyzikálních vzorků a podobně. Tyto metody jsou velmi důležité pro určení choroby, a to i v době, kdy pacient ještě nevykazuje žádné příznaky a jiné diagnostické metody onemocnění nezachytí, díky tomu je možné zachytit onemocnění ještě v době, kdy je snadněji léčitelné a v mnohých případech je poškození organismu i vratné.

Patří sem i tak zvané screeningové metody, které jsou používané preventivně ve velkých skupinách populace, kde se očekává možný výskyt nějakého onemocnění nebo rozšíření nákazy a napomáhají tak včasnému preventivnímu zásahu. Laboratorní diagnostika se též používá, kde byl proveden akutně chirurgický zákrok a pacient je tak sledován nejen klinicky, ale i laboratorně. Díky laboratorní diagnostice se dá podle změn některých parametrů v krvi usuzovat úspěšnost léčby či případná nutnost její změny.

Díky těmto technologiím mají tedy lékaři možnost ověřit si nebo doplnit diagnózu objektivním laboratorním nálezem.

Rychlé info
Anti-Thyreoglobulin - Orgentec GmbH

Anti-Thyreoglobulin - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-TG je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti thyroglobulin (TG) ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Anti-TPO - Orgentec GmbH

Anti-TPO - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-TPO je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti thyroid peroxidase (TPO) ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info
ENAscreen - Orgentec GmbH

ENAscreen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
ENAscreen je testovací systém ELISA pro kvalitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1 ve…
Rychlé info
Anti-Histon - Orgentec GmbH

Anti-Histon - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Histone je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti histone ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-SSA-A - Orgentec GmbH

Anti-SSA-A - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-SS-A je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A 60, SS-A 52 ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Anti-SS-B - Orgentec GmbH

Anti-SS-B - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-SS-B je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-B ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-Sm - Orgentec GmbH

Anti-Sm - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Sm je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Sm ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-RNP Sm - Orgentec GmbH

Anti-RNP Sm - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-RNP/Sm je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti RNP/Sm ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-Scl-70 - Orgentec GmbH

Anti-Scl-70 - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Scl-70 je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Scl-70 ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-Jo-1 - Orgentec GmbH

Anti-Jo-1 - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Jo-1 je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Jo-1 ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
ENAcombi - Orgentec GmbH

ENAcombi - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
ENAcombi je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti SS-A 60, SS-A 52, SS-B, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Jo-1 ve…
Rychlé info
Anti-Cardiolipin IgG/IgM - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgG/IgM - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Cardiolipin IgG/IgM je na ELISA metodě založený testovací systém pro měření IgG, IgM třídy protilátek proti cardiolipinu ve vzorcích…
Rychlé info
Anti-Cardiolipin IgA - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin IgA - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Cardiolipin IgA je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgA tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích lidského séra…
Rychlé info
Anti-Cardiolipin Screen - Orgentec GmbH

Anti-Cardiolipin Screen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Cardiolipin Screen je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG, IgA, IgM tříd protilátek proti cardiolipin ve vzorcích…
Rychlé info
AMA-M2 - Orgentec GmbH

AMA-M2 - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
AMA-M2 je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti mitochondrial M2 subtype antigen (AMA-M2) ve vzorcích…
Rychlé info
Anti-Rib-P - Orgentec GmbH

Anti-Rib-P - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Rib-P je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti Rib-P ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-PR3 - Orgentec GmbH

Anti-PR3 - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-PR3 je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti proteinase 3 (PR3) ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Anti-MPO - Orgentec GmbH

Anti-MPO - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-MPO je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti myeloperoxidase (MPO) ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Anti-Insulin - Orgentec GmbH

Anti-Insulin - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-Insulin je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG tříd protilátek proti insulin ve vzorcích lidského séra nebo plasmy.
Rychlé info
Anti-B2-Glykoprotein - Orgentec GmbH

Anti-B2-Glykoprotein - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG/IgM je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG, IgM tříd protilátek proti beta-2-glycoprotein I…
Rychlé info
Anti-S2-Glykoprotein IgA - Orgentec GmbH

Anti-S2-Glykoprotein IgA - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-beta-2-Glycoprotein I IgA je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgA tříd protilátek proti beta-2-glycoprotein I ve…
Rychlé info
Anti-S2-Gylkoprotein Screen - Orgentec GmbH

Anti-S2-Gylkoprotein Screen - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Anti-beta-2-Glycoprotein I Screen je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG, IgA, IgM tříd protilátek proti beta-2…
Rychlé info
Rheumafaktor IgA - Orgentec GmbH

Rheumafaktor IgA - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Rheumatoid Factor IgA je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgA třídy revmatoidní faktor (RF) ve vzorcích lidského séra nebo…
Rychlé info
Rheumafaktor IgG - Orgentec GmbH

Rheumafaktor IgG - Orgentec GmbH

Na objednání
Filtrovat dle parametrů Elisa - Orgentec
Rheumatoid Factor IgG je testovací systém ELISA pro kvantitativní měření IgG třídy revmatoidní faktor (RF) ve vzorcích lidského séra nebo…