Air Liquide

Společnost Air Liquide, světový lídr v oblasti plynů, technologií a služeb pro průmysl a zdraví, je přítomna v 78 zemích s přibližně 64 500 zaměstnanci a obsluhuje více než 3,8 milionu zákazníků a pacientů. Kyslík, dusík a vodík jsou malé molekuly pro život, hmotu a energii. Ztělesňují vědecké území společnosti Air Liquide a jsou jádrem aktivit společnosti od jejího vzniku v roce 1902.

Air Liquide soustředí své výdaje na inovaci do tří odvětví spojených s hlavními trendy utvářejícími trh celé skupiny: proměna energie, zdravotnictví a digitální transformace.

Jako významný světový hráč v oblasti domácí zdravotní péče, odborník na sledování chronických onemocnění doma a dodavatel medicinálních plynů pro nemocnice podporuje 16 500 mužů a žen 1,8 milionu pacientů doma a 15 000 nemocnic a klinik ve více než 35 zemích. Jako součást společnosti Air Liquide Healthcare je společnost Air Liquide Medical Systems odborníkem na ventilační a respirační lékařská zařízení. Navrhují, vyrábějí a prodávají inovativní produkty a služby pro nemocnice, například pohotovostní jednotky s ventilátory, zajišťují distribuci a správu medicinálních plynů s regulátory tlaku a průtokoměry a zařízení pro aerosolovou terapii.

Prostřednictvím činnosti „Respirační domácí zdravotní péče“ a v souladu s mezinárodními klinickými směrnicemi pomáhají pečovat o pacienty trpící chronickými chorobami jako jsou:

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

Obstrukční spánková apnoe a další poruchy dýchání ve spánku

Chronické respirační selhání

Air Liquide se touto činností snaží zachovat kvalitu života pacientů v jejich vlastních domovech.