Operon

OPERON je španělská firma s více než 40letou tradicí vývoje a výroby produktů pro laboratorní diagnostiku v oblasti imunochemie.

Firma byla založena roku 1973 jako soukromá výzkumná laboratoř. Na začátku byly potřeby španělského trhu. Původními výrobky byly imunologické destičky, polyklonální protilátky značené peroxidázou a fluoresceinem a výrobky pro latexovou aglutinaci.

Postupem času se přidala výroba monoklonálních protilátek, rychlých testů, souprav ELISA, exprese rekombinantních antigenů, a výroba souprav molekulární diagnostiky. V současnosti firma prodává své výrobky v 50 zemích celého světa.

Rychlé info Zdravotnický prostředek
CeliacStrip, 16 testů - Operon

CeliacStrip, 16 testů - Operon

Na objednání
Souprava CeliacStrip umožňuje identifikaci hlavních HLA haplotypů spojených s onemocněním celiakií: HLA-DQ2 a HLA-DQ8
Rychlé info Zdravotnický prostředek
STD PanelStrips, 16 strips - Operon

STD PanelStrips, 16 strips - Operon

Na objednání
Test STD Panel Strip je test založený na technice reverzního blotu, který umožňuje kvalitativní detekci 10 patogenů spojených se sexuálně…
Rychlé info Zdravotnický prostředek
LactoStrip, 16 strips - Operon

LactoStrip, 16 strips - Operon

Na objednání
LactoStrip je souprava, která umožňuje detekci dvou polymorfizmů genu MCM6 asociovaných s perzistencí laktázové aktivity u dospělých: C/T 1…