Ventica

Ventica® systém poskytuje lékařům spolehlivé, kvantitativní hodnocení plicních funkcí u astmatických dětí ve věku 5 let a mladších.

Měření může probíhat v nemocnici, během hospitalizace, ale primárně je přístroj určen pro domácí měření pod dohledem rodičů během spánku dítěte.

ASCO-MED, spol. s r. o. je výhradním distributorem pro Českou republiku a Slovenskou republiku od roku 2019.

Ventica je součástí finské výzkumné společnosti Revenio Group zaměřené vývoj a komercializace inovativních, efektivních a snadno použitelných zdravotnických technologií.

Testování plicních funkcí je základním pilířem při diagnostice a monitoraci astmatu. U malých dětí však nebývá rutinně používáno a v současné době neexistují prakticky žádné metody měření plicních funkcí vhodné i pro velmi malé děti.

Problémem je provedení usilovného dechového manévru, který bývá vyžadován při měření spirometrie. Lépe je na tom Forsírovaná oscilační technika, ale i ta vyžaduje minimální kooperaci (10 klidových dechů).

Systém Ventica® umožňuje spolehlivé testování plicních funkcí dítěte během přirozeného spánku, v domácím prostředí, pod dohledem rodičů — pro děti mladší 5 let.

Stáhnout brožuru Ventica v AJ

Žádná položka