ACCURUN® 51 Series 3000

ACCURUN 51 Series 3000 Multi-Marker pozitivní kontrola 1 je vyvinuta pro použití s ​​in vitro diagnostickými testovacími soupravami pro kvalitativní stanovení antigenu hepatitidy Be (HBeAg), IgM protilátek proti jádru hepatitidy B antigen (HBc IgM) a IgM protilátky proti viru hepatitidy A (HAV IgM).

Kontroly ACCURUN jsou speciálně navrženy tak, aby vykazovaly slabou reaktivitu ve skutečných matricích podobných pacientovi, aby se přiblížil výkon testu tlakové zkoušky kritickým bodům klinického rozhodování. Nezávislé ovládací prvky ACCURUN nabízejí citlivé odhalení jemných posunů v trendech testování a zmírňují rizika hlášení falešných výsledků.

Nízko pozitivní kontroly ACCURUN jsou speciálně navrženy, aby byly slabě reaktivní a skutečně tak dosáhly nejlepších výsledků při možném zpochybňování výsledku testů v bodě kritického rozhodování s důrazem na přesný výsledek.

ACCURUN 51 Series 3000 zajišťuje konzistenci šarže k šarži a vyrábí se ve velkých sériích dle ISO 13485 a cGMP podmínek.

Kontroly ACCURUN lze užívat dlouhodobě k monitorování QC. Díky maticím podobným pacientovi jsou ovládací prvky ACCURUN formulovány tak, aby napodobovaly autentické vzorky pacientů, s jakými se denně setkáváme v testovacím prostředí.

Ovládací prvky ACCURUN jsou navrženy tak, aby podaly nezávislé a nezaujaté hodnocení výkonu.