Diabetes mellitus 1.typu (DMT1)

Inzulin - dependentní diabetes mellitus 1. typu (IDDM) je autoimunitní porucha, charakterizovaná destrukcí beta buněk produkujících inzulín v pankreatu. Jedná se o nejčastější formu cukrovky mezi dětmi a mladými dospělými. Cukrovkou prvního typu dnes trpí v České republice přes 5000 dětí a každým rokem přibývá 350 nových pacientů.

Přechod  do nemoci ovlivňují jak genetické, tak environmentální faktory. Environmentální vliv k citlivosti IDDM není dosud přesně objasněn, ačkoli z role spouštěče podezíráme virovou infekci. Léčba pacientů inzulínem je náročná a celoživotní. Každý den, po který se oddálí nástup onemocnění má pro pacienta a jeho rodinu velký význam.

Bylo zjištěno, že léčivá látka teplizumab dokáže oddálit třetí stadium cukrovky 1. typu. Použití této látky schválila v listopadu loňského roku léková agentura v USA pro léčbu rizikových pacientů a oddálení nástupu diabetu 1. typu pro děti od 8 let.

Včasná diagnostika tohoto onemocnění a predikce pravděpodobnosti jeho vzniku pomůže pacientovi a jeho rodině se připravit na nástup onemocnění a případnou další léčbu i u nás.

Bylo zjištěno, že riziko vzniku onemocnění je svázáno s přítomností alel HLA-DRB1*03/ DRB1*04/ DQB1*02:01/DQB1*03:02.