Gastrointestinální protozoa

Cryptosporidium sp. je gastrointestinální prvok - parazit, který infikuje lidi i zvířata a způsobuje onemocnění známé jako střevní kryptosporidóza. Přenáší se kontaminovanou vodou a zeleninou. Klinickými příznaky jsou průjem, úbytek tělesné hmotnosti a křeče v břiše. Nedávno bylo zjištěno vypuknutí gastroenteritidy ve městě Tarazona (Zaragoza), v současné době dosahuje téměř 400 postižených.

Kromě infekcí kryptosporidiem existují další parazity, jako jsou Giardia lamblia (Lamblie střevní ) a Entamoeba histolytica (Měňavka úplavičná), které lze okamžitě detekovat rychlými jednoduchými testy a které umožňují rychlou cílenou léčbu pacienta.

Cryptosporidium sp, Giardia lamblia a Entamoeba histolytica jsou tři hlavní skupiny prvoků způsobujících gastrointestinální infekce.

Kryptosporidióza je protozoární infekce způsobená Cryptosporidium sp u lidí. Obvykle se jedná o akutní infekci s krátkým trváním. U dětí nebo imunokompetentních pacientů však mohou být příznaky závažnější.

Giardia lamblia je parazit, který u lidí způsobuje giardiózu. Tento organismus je obvykle zodpovědný za 25 % gastrointestinálních onemocnění, i když se může vyskytovat i asymptomaticky.

Entamoeba histolytica je původcem úplavice a amébózy. Toto parazitární onemocnění je po malárii a schistosomóze třetí nejčastější příčinou lidské úmrtnosti a odhaduje se, že je každoročně zodpovědné za 50 000-100 000 úmrtí.

Tradiční diagnostická metoda spočívá v mikroskopickém vyšetření stolice, které k rozpoznání vyžaduje zkušený personál. Z tohoto důvodu je zajímavý vývoj alternativní, rychlé a jednoduché metody, která k rozpoznání nevyžaduje přítomnost neporušeného organismu.

Rychlé testy na detekci antigenu těchto tří prvoků jsou ideální alternativou pro první přístup k diagnostice některé z těchto patologií.

Produkty pro diferenciální detekci kryptosporidií, giardií a entamoeba

Jednoduchý test Crypto-Giardia-Entamoeba 4R umožňuje diferencovanou detekci těchto tří prvoků v kombinaci dvou proužků umístěných ve stejném pouzdře. Odborník tak může potvrdit nebo vyloučit přítomnost prvoků pomocí jediného testu.

Možnost automatického odečtu pomocí čtečky imunochromatografických proužků OPERON. Interpretaci výsledků u produktu Simple Crypto-Giardia-Entamoeba 4R lze provádět jak vizuálně, tak automatizovaně, což minimalizuje možnost chyby a umožňuje zaznamenat výsledky.

Produkty přizpůsobené pro rychlou a urgentní diagnostiku v místě péče nebo POC, s výsledky do maximálně 15 minut, s minimální manipulací a kontaktem se vzorkem ze strany odborníka provádějícího test a se všemi komponenty připravenými k použití.

Uživatel má k dispozici kontroly pro ověření získaných výsledků. Lze je zakoupit jako komerční nezávislou referenci.

Chci vědět více informací