Negativní plazma s rekombinantním IgM proti zarděnkám

Protilátky specifické pro virus zarděnek IgM (Rubella IgM) se objevují krátce po primární infekci nebo očkování a přetrvávají až tři měsíce, zatímco IgG protilátky proti zarděnkám mohou přetrvávat celý život. Vzhledem k tomuto krátkému sběrnému oknu je stále obtížnější získat nativní protilátky proti zarděnkám IgM ve vhodných koncentracích. Společnost LGC Clinical Diagnostics chápe obtíže při získávání tohoto stále vzácnějšího materiálu v nativním formátu a vyvinula rekombinantní IgM pro rubeolu, který lze použít jako náhradu. Tento materiál zajišťuje opakovatelnou a spolehlivou koncentraci Rubella IgM bez rizik dodavatelského řetězce spojených s nativním odběrem.

Případy použití

  • vývoj činidel
  • normy
  • ovládací prvky
  • referenční materiály
  • jako náhrada za jakýkoli nativní materiál IgM proti Rubella

Lidský virus Anti-Rubella IgM je rekombinantně exprimován v lidských buňkách a následně vysoce purifikován. Díky přítomnosti řetězce J má výsledný pentamer IgM hydrodynamický poloměr a molekulovou hmotnost odpovídající publikovaným údajům o purifikovaném IgM. Ve velikostní vylučovací chromatografii s víceúhelníkovým rozptylem světla (SEC-MALS) je pozorována
pouze jedna oligomerní forma a v nativní PAGE není pozorován žádný monomer.