Zdravá stolice a mikrobiom

REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME Kit (RBMSC50CE)

Sada pro odběr vzorků REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME kit umožňuje odběr, skladování a stabilizaci vzorků stolice. Dodává se ve zkumavce se lžičkou a tekutým stabilizačním roztokem, který uchovává profil mikrobiomu. 

REAL Microbiome Fecal DNA kit, 50 vzorků, RUO (RBMEGS16)

Navrženo pro rychlé a účinné čištění mikrobiální DNA pro analýzu MIKROBIOMU z:

 1. Až 200 mg čerstvých a zmrazených vzorků stolice lidské nebo zvířecí.
 2. Stolice homeganát od 0,50-1,0 g stolice a stabilizovaná v 8 ml REAL STOOL Sample Collection MICROBIOME Kit (RBMSC50).

Při tomto postupu jsou mikroorganismy účinně lyzovány kombinací tepla, chemického a mechanického narušení se specializovanými kuličkami. Inhibitory jsou eliminovány srážením pomocí propietárního pročišťujíícího pufru. Vzorek se pak aplikuje na mikrospinovou kolonu a DNA, která je vázána na kolonu, prochází před elucí jedním promýváním.

Specifikace

 • Navrženo pro rychlé a snadné čištění mikrobiální DNA z různých typů vzorků stolice.
 • Technologie křemičité membrány s kolonami MiniSpin.
 • Optimalizovaná metoda lýzy-Kombinace tepelné, chemické a mechanické lýzy prostřednictvím homogenizace na bázi kuliček umožňuje izolaci DNA z kvasinek, hub, gramnegativních a grampozitivních bakterií.
 • Eliminuje inhibiční látky, včetně lipidů, polysacharidů a hemu.
 • Typický výtěžek: Přibližně 5-60 μg závisí na typu vzorku.
 • Doba přípravy: 35 min.
 • Eluční objem: 200 μl.
 • Není nutná extrakce fenolem/chloroformem ani srážení ethanolem.

Aplikace

 • analýza mikrobiomu
 • aplikace PCR
 • RFLP analýza
 • typizace patogenů
 • analýza mutací