ACCURUN 1 Multi-Analyte Negative Control, 12x3,5 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

ACCURUN 1 Multi-Analyte Negative Control, 12x3,5 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)


LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Negativní kontrola pro více markerů ACCURUN® 1 je určená k odhadu přesnosti laboratorních testů
a může se používat k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Negativní kontrola pro více
markerů ACCURUN 1 je vytvořená k použití s diagnostickými testovacími sadami in vitro pro detekci
povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg), antigenu viru lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1 Ag)
a pro detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), protilátek proti lidskému
T-lymfotropnímu viru typů I a II (HTLV I a II), protilátek proti „core“ antigenu viru hepatitidy B (HBcAg),
protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti cytomegaloviru (CMV) a protilátek proti bakterii
Treponema pallidum (syfilis). Více

Kód produktu: 33-A001-1008-N Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Negativní kontrola pro více markerů ACCURUN® 1 je určená k odhadu přesnosti laboratorních testů
a může se používat k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Negativní kontrola pro více
markerů ACCURUN 1 je vytvořená k použití s diagnostickými testovacími sadami in vitro pro detekci
povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg), antigenu viru lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1 Ag)
a pro detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), protilátek proti lidskému
T-lymfotropnímu viru typů I a II (HTLV I a II), protilátek proti „core“ antigenu viru hepatitidy B (HBcAg),
protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti cytomegaloviru (CMV) a protilátek proti bakterii
Treponema pallidum (syfilis). Více

Kód produktu: 33-A001-1008-N Doprava a platba

Negativní kontrola pro více markerů ACCURUN® 1 je určená k odhadu přesnosti laboratorních testů
a může se používat k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Negativní kontrola pro více
markerů ACCURUN 1 je vytvořená k použití s diagnostickými testovacími sadami in vitro pro detekci
povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg), antigenu viru lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1 Ag) a pro detekci protilátek proti viru lidské imunodeficience typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), protilátek proti lidskému T-lymfotropnímu viru typů I a II (HTLV I a II), protilátek proti „core“ antigenu viru hepatitidy B (HBcAg), protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti cytomegaloviru (CMV) a protilátek proti bakterii Treponema pallidum (syfilis). Pozitivní kontroly pro tyto analyty jsou dostupné samostatně od společnosti SeraCare Life Sciences. Pro diagnostické použití in vitro.

POUŽITÍ

Časté testování samostatných vzorků kontroly kvality poskytuje analytikovi způsob sledování funkce
laboratorních analýz. Rutinní používání kontrol umožňuje laboratořím monitorovat odchylku testů mezi
různými dny, funkci různých šarží testovacích sad a odchylku operátora a může být nápomocné
pro identifikaci zvýšené náhodné nebo systematické chyby. Dobře navržený program kontroly kvality
může zvýšit důvěru ve spolehlivost získaných výsledků u neznámých pacientských vzorků. Používání
samostatných kontrol může poskytnout cenné informace ohledně efektivity laboratoře a odchylek
v šaržích sad, které mohou ovlivnit citlivost analýzy1.

PRINCIPY METODY

Kontroly ACCURUN 1 jsou navrženy k použití s analytickými postupy in vitro za účelem sledování
funkce testů. Negativní kontrola pro více markerů ACCURUN 1 je vyráběna z lidského séra nebo lidské
plazmy nereaktivních na HBsAg a HIV-1 Ag a na protilátky proti HIV 1 a 2, HTLV I a II, HBcAg, HCV,
CMV a Treponema pallidum. Negativní kontrola pro více markerů ACCURUN 1 je vytvořená tak, aby
byla nereaktivní v analýzách výrobců uvedených v tabulce 1. Specifické úrovně reaktivity se budou lišit
mezi analýzami různých výrobců, různými postupy, různými čísly šarže a různými laboratořemi.