ACCURUN 155 Series 2000 Syphil.(ATA) Positiv.,3x2 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

ACCURUN 155 Series 2000 Syphil.(ATA) Positiv.,3x2 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)


LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Kontroly ACCURUN jsou určené k odhadu přesnosti laboratorních testů a mohou se používat
k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Pozitivní kontrola na protilátky proti bakterii
Treponema (syfilis) ACCURUN® 155 byla vytvořena k použití s diagnostickými testovacími sadami
in vitro pro kvalitativní stanovení protilátek IgG proti bakterii Treponema pallidum (syfilis), včetně
analytických postupů zaměřených na screening krve, a pro diagnostiku a monitorování pacientů
infikovaných bakterií T. pallidum. Více

Kód produktu: 33-A155-2010 Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Kontroly ACCURUN jsou určené k odhadu přesnosti laboratorních testů a mohou se používat
k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Pozitivní kontrola na protilátky proti bakterii
Treponema (syfilis) ACCURUN® 155 byla vytvořena k použití s diagnostickými testovacími sadami
in vitro pro kvalitativní stanovení protilátek IgG proti bakterii Treponema pallidum (syfilis), včetně
analytických postupů zaměřených na screening krve, a pro diagnostiku a monitorování pacientů
infikovaných bakterií T. pallidum. Více

Kód produktu: 33-A155-2010 Doprava a platba

Kontroly ACCURUN jsou určené k odhadu přesnosti laboratorních testů a mohou se používat
k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Pozitivní kontrola na protilátky proti bakterii
Treponema (syfilis) ACCURUN® 155 byla vytvořena k použití s diagnostickými testovacími sadami
in vitro pro kvalitativní stanovení protilátek IgG proti bakterii Treponema pallidum (syfilis), včetně
analytických postupů zaměřených na screening krve, a pro diagnostiku a monitorování pacientů
infikovaných bakterií T. pallidum. Pozitivní kontrola pro testy na reagin je dostupná samostatně
od společnosti SeraCare. Pro diagnostické použití in vitro.

POUŽITÍ

Časté testování samostatných vzorků kontroly kvality poskytuje analytikovi způsob sledování funkce
laboratorních analýz. Rutinní používání kontrol umožňuje laboratořím monitorovat odchylku testů mezi
různými dny, funkci různých šarží testovacích sad a odchylku operátora a může být nápomocné
pro identifikaci zvýšené náhodné nebo systematické chyby. Dobře navržený program kontroly kvality
může zvýšit důvěru ve spolehlivost získaných výsledků u neznámých pacientských vzorků. Používání
samostatných kontrol ve formě vzorků s nízkou reaktivitou může poskytnout cenné informace ohledně
efektivity laboratoře a odchylek v šaržích sad, které mohou ovlivnit citlivost analýzy1.

PRINCIPY METODY

Pozitivní kontrola syfilidy ACCURUN 155 byla navržena k použití s analytickými postupy in vitro
za účelem sledování funkce testů. Pozitivní kontrola syfilidy ACCURUN 155 je vyráběna z lidského
séra nebo lidské plazmy reaktivních na protilátky proti bakterii Treponema a nereaktivních na HBsAg
a na protilátky proti HIV 1 a 2, HTLV I a II a HCV. Kontroly ACCURUN nemají přiřazené hodnoty.
Tato kontrola byla vytvořena tak, aby poskytovala pozitivní reaktivitu v analýzách výrobců uvedených
v tabulce 1. Specifické úrovně reaktivity se budou lišit mezi analýzami různých výrobců, různými
postupy, různými čísly šarže a různými laboratořemi.