ACCURUN 2 Series 2700, 6x3,5 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

ACCURUN 2 Series 2700, 6x3,5 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)


LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Multimarkerová pozitivní kontrola ACCURUN 2 je určena ke kontrole kvality správné laboratorní praxe a měla by být použita k detekci možných chyb v laboratoři. ACCURUN 2 pozitivní kontrola je určena pro použití v in vitro diagnostických testech pro detekci těchto protilátek a antigenů: anti HIV-1, anti-HIV 2, anti HTLV I, anti HTLV II, anti HBcAg, anti HCV, HBsAg, anti CMV a anti Treponema pallidum. Negativní kontrolu je možno objednat zvlášť. Více

Kód produktu: 33-A002-2705 Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Multimarkerová pozitivní kontrola ACCURUN 2 je určena ke kontrole kvality správné laboratorní praxe a měla by být použita k detekci možných chyb v laboratoři. ACCURUN 2 pozitivní kontrola je určena pro použití v in vitro diagnostických testech pro detekci těchto protilátek a antigenů: anti HIV-1, anti-HIV 2, anti HTLV I, anti HTLV II, anti HBcAg, anti HCV, HBsAg, anti CMV a anti Treponema pallidum. Negativní kontrolu je možno objednat zvlášť. Více

Kód produktu: 33-A002-2705 Doprava a platba

Multimarkerová pozitivní kontrola ACCURUN 2 je určena ke kontrole kvality správné laboratorní praxe a měla by být použita k detekci možných chyb v laboratoři. ACCURUN 2 pozitivní kontrola je určena pro použití v in vitro diagnostických testech pro detekci těchto protilátek a antigenů: anti HIV-1, anti-HIV 2, anti HTLV I, anti HTLV II, anti HBcAg, anti HCV, HBsAg, anti CMV a anti Treponema pallidum. Negativní kontrolu je možno objednat zvlášť.

ACCURUN 2 kontroly jsou koncipovány pouze pro použití v in vitro testech ke správné interpretaci výsledků získaných v daném komerčním laboratorním testu. Multimarkerová kontrola ACCURUN 2 je vyrobena z lidského séra nebo plazmy včetně materiálů reaktivních na: HBsAg a protilátek proti HIV-1, HIV-2, HTLV I, HTLV II, HBcAg, HCV, CMV a Treponema pallidum. Multimarkerová kontrola ACCURUN 2 nemá určenu přesnou koncentraci.

ACURRUN 2 pozitivní kontroly jsou použitelné pro různé komerční soupravy. Specifické hladiny reaktivity multimarkerové kontroly ACCURUN 2 se budou lišit ovat mezi jednotlivými komerčními soupravami, mezi jednotlivými laboratorními postupy, budou odlišné šarže od šarže a jejich hodnoty budou rozdílné i mezi jednotlivými laboratořemi.

ACCURUN 2 kontroly jsou určeny k monitoringu kvality provedení daného in vitro testu. ACCURUN 2 pozitivní kontroly jsou připraveny z lidského séra nebo plazmy, včetně materiálů reaktivních na HBsAg a protilátek proti HIV 1 a HIV 2, HTLV I a II, HBcAg, HCV a CMV  Treponema pallidum. ACCURUN 2 kontroly nemají stanoveny hodnoty. Pozitivní kontroly ACCURUN 2 jsou reaktivní v těch testech, které jsou uvedeny v tabulce č.1. Stanovená hladina reaktivity bude rozdílná mezi jednotlivými testy, mezi jednotlivými laboratořemi, ale i mezi jednotlivými šaržemi diagnostických souprav. Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní rozsah hodnot. Postup pro stanovení kvality rutinního testování a jeho monitoring musí být zaveden každou jednotlivou laboratoří zvlášť.