ACCURUN 21 Multi-Analyte Positive Control, 6x3,5 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

ACCURUN 21 Multi-Analyte Positive Control, 6x3,5 ml - LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)


LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Kontroly ACCURUN jsou určené k odhadu přesnosti laboratorních testů a mohou se používat
k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Pozitivní kontroly pro více markerů
ACCURUN® 21 jsou vytvořeny k použití s diagnostickými testovacími sadami in vitro pro detekci
protilátek proti viru lidské imunodeficience typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), protilátek proti „core“ antigenu viru
hepatitidy B (HBcAg), protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti viru hepatitidy A (HAV)
a pro detekci povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg). Více

Kód produktu: 33-A21-1005-E Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
LGC Clinical Diagnostics, Inc. (SeraCare)

Kontroly ACCURUN jsou určené k odhadu přesnosti laboratorních testů a mohou se používat
k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Pozitivní kontroly pro více markerů
ACCURUN® 21 jsou vytvořeny k použití s diagnostickými testovacími sadami in vitro pro detekci
protilátek proti viru lidské imunodeficience typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), protilátek proti „core“ antigenu viru
hepatitidy B (HBcAg), protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti viru hepatitidy A (HAV)
a pro detekci povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg). Více

Kód produktu: 33-A21-1005-E Doprava a platba

Kontroly ACCURUN jsou určené k odhadu přesnosti laboratorních testů a mohou se používat
k odhalení chyb v laboratorních testovacích postupech. Pozitivní kontroly pro více markerů
ACCURUN® 21 jsou vytvořeny k použití s diagnostickými testovacími sadami in vitro pro detekci
protilátek proti viru lidské imunodeficience typů 1 a 2 (HIV 1 a 2), protilátek proti „core“ antigenu viru hepatitidy B (HBcAg), protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti viru hepatitidy A (HAV) a pro detekci povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg). Tento produkt není určený k testování dárců krve ani plazmy ve Spojených státech amerických. Pro diagnostické použití in vitro.

POUŽITÍ

Časté testování samostatných vzorků kontroly kvality poskytuje analytikovi způsob sledování funkce
laboratorních analýz. Rutinní používání kontrol umožňuje laboratořím monitorovat odchylku testů mezi
různými dny, funkci různých šarží testovacích sad a odchylku operátora a může být nápomocné
pro identifikaci zvýšené náhodné nebo systematické chyby. Dobře navržený program kontroly kvality
může zvýšit důvěru ve spolehlivost získaných výsledků u neznámých pacientských vzorků. Používání
samostatných kontrol ve formě vzorků s nízkou reaktivitou může poskytnout cenné informace ohledně
efektivity laboratoře a odchylek v šaržích sad, které mohou ovlivnit citlivost analýzy1.

PRINCIPY METODY

Kontroly ACCURUN jsou navrženy k použití s analytickými postupy in vitro za účelem sledování
funkce analýz. Pozitivní kontroly pro více markerů ACCURUN 21 jsou vyráběny z lidského séra nebo
lidské plazmy obsahujících materiály reaktivní na HBsAg a na protilátky proti HIV 1 a 2, HBcAg, HCV
a HAV. Kontroly ACCURUN 21 nemají přiřazené hodnoty. Tato kontrola je vytvořená tak, aby
poskytovala pozitivní reaktivitu s testovacími sadami uvedenými v tabulce 1. Specifické úrovně
reaktivity se budou lišit u různých postupů, různých čísel šarží reagencií a různých laboratoří.