Complement Class.Pathway - Svar Life Science

Complement Class.Pathway - Svar Life Science


Svar Life Science

Wieslab® Complement System Classical Pathway je imunotest pro kvalitativní a/nebo semikvantitativní stanovení funkční klasické dráhy komplementu a stanovení deficitů komplementu v lidském séru. Více

Kód produktu: 20-COMPLCP310 Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
Svar Life Science

Wieslab® Complement System Classical Pathway je imunotest pro kvalitativní a/nebo semikvantitativní stanovení funkční klasické dráhy komplementu a stanovení deficitů komplementu v lidském séru. Více

Kód produktu: 20-COMPLCP310 Doprava a platba

Wieslab® Complement System Classical Pathway je imunotest pro kvalitativní a/nebo semikvantitativní stanovení funkční klasické dráhy komplementu a stanovení deficitů komplementu v lidském séru.

Test WieslabComplement Classical Pathway kombinuje specifickou aktivaci dráhy s použitím značených protilátek specifických pro neoepitop terminálního komplexu komplementu, C5b-9, produkovaného jako výsledek aktivace komplementu. Objektivní kvantifikace aktivity klasické dráhy je cenná v řadě různých klinických situací. Množství aktivace komplementu lze vyjádřit buď kvalitativně vzhledem k hodnotě pozitivní kontroly, nebo semikvantitativním způsobem pomocí kalibrační křivky odvozené ze samostatné lyofilizované kontroly aktivity.

DETAIL PRODUKTU

Kód produktu            COMPLCP310
Velikost                     96 jamek
Technologie              ELISA
Odečet výsledků   Kvalitativní, Semikvantitativní
Doba testu                2h
Detekční systém       ALP/pNPP odečet při 405 nm
Regulační status       IVD, označení CE

OBSAH BALENÍ

  • Jeden rám s oddělovacími šachtami (12x8)
  • 2 x 35 ml Diluent CP
  • 13 ml konjugátu
  • 13 ml substrátového roztoku
  • 30 ml Promývacího roztoku 30x koncentrovaný
  • 0,2 mL Negativní kontrola (NC) obsahující lidské sérum
  • Lyofilizovaná pozitivní kontrola (PC) obsahující lidské sérum
  • Lyofilizovaná kontrola aktivity (AC) pro semikvantitativní aplikaci, obsahující lidské sérum

Poznámka: Všechna činidla v soupravě jsou připravena k použití kromě promývacího roztoku a kontrol. Reagencie by měly být skladovány při teplotě 2-8° C. Pozitivní kontrola a kontrola aktivity by měly být po dodání skladovány při -20° C. Rekonstituovaná pozitivní kontrola a kontrola aktivity by měly být skladovány při –70 °C a lze je jednou rozmrazit.