Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého FeNO+, včetně spirometru - MGC Diagnostics Corporation (Medisoft)

Analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého FeNO+, včetně spirometru - MGC Diagnostics Corporation (Medisoft)


MGC Diagnostics Corporation - Medisoft

FeNO+Spiro je analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého NO, který slouží k měření stupně zánětu dýchacích cest u respiračních onemocnění, například u astmatu. Vhodný je rovněž pro monitoraci onemocnění a optimalizaci medikace. Více

Kód produktu: 10-FE-00-04 Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
MGC Diagnostics Corporation - Medisoft

FeNO+Spiro je analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého NO, který slouží k měření stupně zánětu dýchacích cest u respiračních onemocnění, například u astmatu. Vhodný je rovněž pro monitoraci onemocnění a optimalizaci medikace. Více

Kód produktu: 10-FE-00-04 Doprava a platba

FeNO+Spiro je analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého NO, který slouží k měření stupně zánětu dýchacích cest u respiračních onemocnění, například u astmatu. Vhodný je rovněž pro monitoraci onemocnění a optimalizaci medikace. Analyzátor je rozšířen o modul měření spirometrických funkcí. Možnost sdílení pacientské databáze i oscilometrem Resmon. Společná  databáze pacientů urychluje ošetřujícímu personálu zadávání dat.

Měření hodnoty vydechovaného oxidu dusnatého (FeNO) je považováno za důležitý ukazatel probíhajícího zánětu u astmatu. Jeho největším přínosem je monitorace zánětu a hodnocení účinnost probíhající terapie.

Analyzátor NO firmy Medisoft FeNO+ je schopen poskytnout jednoduché, rychlé a neinvazivní vyšetření a to vše při nízkých provozních nákladech.

FeNO+ pomáhá zlepšit péči o astmatické pacienty 

FeNO+ je přístroj založený na bázi elektrochemické detekce, který umožňuje měření eNO při 4 různých průtocích vzduchu (50, 100, 150 a 350 ml/sec) v jednotkách ppb (počet částic měřeného plynu na počet částic vzduchu).

Neinvazivní způsob monitorování zánětu dýchacích cest pomocí měření vydechovaného NO

  • snadno použitelný, rychlý, neinvazivní
  • vysoká přesnost měření (max.variabilita 2,5 ppb)
  • možnost měření až 4 různých průtoků vzduchu
  • možnost dokoupení nasální měřící jednotky
  • plná softwarová integrace
  • životnost není omezena počtem provedených vyšetření
  • řídí se standardy ERS/ATS
  • značka CE
  • možnost pravidelné kalibrace

Stanovení FeNO je výjimečné v tom, že je jedinou standardizovanou, neinvazivní metodou při hodnocení zánětu dýchacích cest a pro posouzení účinnosti protizánětlivé léčby. Podle nejnovějších poznatků má i diferenciálně diagnostický význam při stanovení diagnózy astmatu.