ImmunoscanCC PLUS, 96 testů - Svar Life Science


Svar Life Science

Testovací souprava Immunoscan CCPlus® je ELISA pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení IgG protilátek proti cyklickým citrulinovaným peptidům (CCP) v lidských sérech. Více

Kód produktu: 20-RA-96PLUS Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
Svar Life Science

Testovací souprava Immunoscan CCPlus® je ELISA pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení IgG protilátek proti cyklickým citrulinovaným peptidům (CCP) v lidských sérech. Více

Kód produktu: 20-RA-96PLUS Doprava a platba

Testovací souprava Immunoscan CCPlus® je ELISA pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení IgG protilátek proti cyklickým citrulinovaným peptidům (CCP) v lidských sérech. Test je založen na vysoce purifikovaných syntetických peptidech obsahujících zbytky citrulinu vybraných na základě vynikající účinnosti při detekci RA autoprotilátek.

Test se používá k detekci protilátek v jediném vzorku séra. Výsledky testu mají být použity jako pomůcka pro diagnostiku revmatoidní artritidy (RA) ve spojení s dalšími laboratorními a klinickými nálezy.

Testování anti-CCP Svar a test anti-CCP2 je uznáváno jako zlatý standard testování anti-CCP. Většinu testů anti-CCP2 na světě dodává Svar.

DETAIL

Kód produktu                    RA-96PLUS
Cíl testu                            protilátky proti CCP
Velikost                             96 jamek
Technologie                      ELISA
Odečet výsledků              Kvalitativní, Semikvantitativní
Rozsah                            25-3200 U/mL
Doba testu                       2h
Detekční systém             HRP/TMB odečet při 450 nm
Regulační status             IVD, označení CE, 510(k) FDA

OBSAH BALENÍ

  • 1 Uzavřená (96 jamek) mikrotitrační destička potažená CCP peptidem
  • 5 x 1,2 ml kalibrátorů (pozitivní lidské sérum)
  • 1,2 mL Referenční kontrolní lidské sérum
  • 1,2 mL Pozitivní kontrolní lidské sérum
  • 1,2 mL Negativní kontrolní lidské sérum
  • 15 ml roztoku konjugátu
  • 15 ml substrátového roztoku
  • 2 - 35 ml ředícího pufru
  • 15 ml Stop roztoku
  • 2 x 35 ml Promývacího pufru 20 x koncentrovaného

Všechna činidla v soupravě jsou připravena k použití kromě promývacího roztoku a měla by být skladována při teplotě 2-8 °C.