Mini-System, Total-Fix, REAL - Durviz

Mini-System, Total-Fix, REAL - Durviz


Durviz

Systém pro transport, uchovávání a zkoncentrování parazitů; neobsahuje formalin, rtuť ani PVA fixační činidla. Více

Kód produktu: RPP9000 Doprava a platba

Na objednání Sledovat dostupnost
Durviz

Systém pro transport, uchovávání a zkoncentrování parazitů; neobsahuje formalin, rtuť ani PVA fixační činidla. Více

Kód produktu: RPP9000 Doprava a platba

Mini-System je jednorázový plastový zdravotnický prostředek pro odběr, fixaci, filtraci a koncentraci střevních parazitů ze vzorků stolice sedimentací. Odběrová nádobka obsahuje fixační činidlo bez formalinu pro morfologické uchování parazitů. Vestavěné filtry odstraňují zbytky potravy a po odstředění poskytují čistý sediment. Paraziti jsou identifikovány vyšetřením koncentrovaného sedimentu pod mikroskopem s malým zvětšením.

Princip

Koncentrační postup je modifikací postupu pomocí formalín etheru (Ritchieho metoda), doporučovaného světovou organizací WHO. Patentované fixační činidlo Total-Fix®(1) neobsahuje formalín, alkohol ani těžké kovy a má stejnou konzervační vlastnost jako fixační činidla na bázi formalínu.

Filtrace se provádí dvěma filtry o velikosti 400 a 250 mikronů, což je optimální velikost pro získání čistého sedimentu a dobré výtěžnosti vajíček helmintů a prvoků. Filtry jsou součástí sběrné lahvičky, která obsahuje skleněné kuličky pro usnadnění homogenizace vzorku. Po fixaci se na dno sběrné lahvičky našroubuje sedimentační zkumavka, čímž se vytvoří uzavřený systém, který se poté odstředí. Přídavek etheru nebo ethylacetátu, který je obvykle nutný k umožnění filtrace, není nutný, protože k filtraci dochází během centrifugace. Po vylití supernatantu se alikvotní část sedimentu mikroskopicky vyšetří.

Mini-System: zkumavky o průměru 13 mm s 4 ml fixačního činidla (150 testů)