Příspěvek 1000 Kč na aplikaci Kapesní záchranář

Příspěvek 1000 Kč na aplikaci Kapesní záchranář


Kapesní záchranář

Aplikace Kapesní zachraňář je v první řadě zaměřena na studenty studijního oboru Zdravotnický záchranář a má za cíl doplnit jejich vzdělávání o další informace podporující jejich standardní studium. Poskytuje esenciální algoritmy, mnemotechnické nástroje, evaluativní škály a sumarizační tabulky, které shrnují fundamentální informace z intenzivní péče a přednemocniční neodkladné péče. Více

Kód produktu: KZ1000 Doprava a platba

1 000 Kč
Děkujeme :-)
ks
Kapesní záchranář

Aplikace Kapesní zachraňář je v první řadě zaměřena na studenty studijního oboru Zdravotnický záchranář a má za cíl doplnit jejich vzdělávání o další informace podporující jejich standardní studium. Poskytuje esenciální algoritmy, mnemotechnické nástroje, evaluativní škály a sumarizační tabulky, které shrnují fundamentální informace z intenzivní péče a přednemocniční neodkladné péče. Více

Kód produktu: KZ1000 Doprava a platba

Aplikace Kapesní zachraňář je v první řadě zaměřena na studenty studijního oboru Zdravotnický záchranář a má za cíl doplnit jejich vzdělávání o další informace podporující jejich standardní studium. Poskytuje esenciální algoritmy, mnemotechnické nástroje, evaluativní škály a sumarizační tabulky, které shrnují fundamentální informace z intenzivní péče a přednemocniční neodkladné péče.

Aplikace Kapesní zachraňář je nepostradatelným nástrojem v momentech, kdy je nutné ihned a efektivně poskytnout první pomoc. Byla designována pro snadné použití a je dostupná komukoliv, kdo se může ocitnout v krizové situaci vyžadující promptní a správný postup.

Jejím hlavním úkolem je nabídnout uživatelům zásadní informace a pokyny pro různé druhy náhlých situací, od srdečních zástav, přes úrazy, popáleniny, až po otravy. Aplikace obsahuje detailní první pomoc kroky, které jsou doprovázeny srozumitelnými ilustracemi a videi, jež vedou uživatele skrze proces poskytování první pomoci.

Díky přívětivému uživatelskému rozhraní a okamžitému přístupu k klíčovým informacím se Kapesní zachraňář stává aplikací, kterou by měl mít každý připravenou ve svém mobilním zařízení pro případ nečekaných událostí. Je vhodná i pro zdravotnické odborníky, kteří potřebují rychle najít ověřené postupy první pomoci.

Používání aplikace Kapesní zachraňář je zcela na vlastní zodpovědnost uživatele. Informace poskytované aplikací mají pouze informativní účel a nesmí být považovány za náhradu za profesionální zdravotnickou péči nebo zodpovědnost sama o sobě. Provozovatel aplikace neodpovídá za žádné chyby, nebo škody, které by mohly vzniknout v důsledku využívání informací získaných z aplikace. Je nezbytné, aby uživatelé jednali v souladu s aktuálními medicínskými protokoly a legislativou.


 
 

Alternativní produkty1