Sterilizátory

Zařízení pro dezinfekci nástrojů používaných nejen v lékařství. Sterilizací rozumíme proces, který vede k usmrcování všech mikroorganismů schopných rozmnožování, k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně významných červů a jejich vajíček. Sterilizátory se rozdělují na parní, horkovzdušné a LED.

(Horkovzdušný sterilizátor je přístroj zkonstruovaný k provádění sterilizace. Jedná se o skříňový typ přístroje, elektrické topné články jsou vestavěné na bocích a na dně přístroje. Médium pro přenos tepla je vzduch, který předává tepelnou energii sterilizovaným předmětům na principu vodivosti a sálavosti. Přístroje mají zabudovaný ventilátor k nucené cirkulaci vzduchu přiváděného přes HEPA filtry. Sterilizovat lze: kov, sklo, porcelán, keramiku, kameninu. Parní sterilizátory se například používají pro sterilizaci dětských lahviček či dudlíků.) 

Sterilizace pomocí LED diod. Používá technologii UV LED a ultrafialové světlo 260 nm až 280 nm, které fyzikálními prostředky přímo poškozuje DNA / RNA bakterie a viru, aby se dosáhlo rychlé, pohodlné a účinné dezinfekce.